Biografije učesnika

Guverner dr. Senad Softić dužnost guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) obavlja od 11. avgusta 2015. godine. Redovan je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predsjednik je Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, te član Savjetodavne grupe Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE). Autor je i koautor 16 knjiga i monografija. U dugogodišnjoj konsultantsko-istraživačkoj praksi, radeći na Institutu za organizaciju i ekonomiku u Sarajevu (1987-1995.) i na Ekonomskom institutu u Sarajevu (1995-2007.) učestvovao je, kao autor, koautor ili rukovodilac, u realizaciji više od 150 elaborata, projekata i studija iz različitih oblasti mikro i makro ekonomije. U okviru profesionalne karijere, bio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Investicijske banke, kasnije Razvojne banke Federacije BiH. Za svoj rad na očuvanju monetarne stabilnosti i doprinos održanju finansijske stabilnosti Bosne i Hercegovine, dobitnik je nekoliko nagrada, od kojih izdvajamo: „BiH – Evropska ličnost godine za oblast finansija“ koju dodjeljuje Evropska nezavisna agencija Sarajevo - Sekretarijat regionalne Direkcije za izbor i promociju menadžera Bosne i Hercegovine, jugoistočne i srednje Evrope (2022.); „Zlatni BAM“ za doprinos stabilnosti finansijskog sistema BiH (2020.); „Večernjakov pečat“ za ličnost godine u kategoriji Javna uprava za 2020; Najmenadžer u oblasti finansija (2017.), Najbolji udžbenik za visoko obrazovanje za knjigu „Simptomi i uzroci krize preduzeća u Bosni i Hercegovini (2011.) Posjeduje bogato međunarodno iskustvo, te je član nekoliko međunarodnih tijela u oblasti monetarne politike i menadžmenta. Izdvaja se članstvo u Savjetodavnoj grupi Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu. U periodu od 2015. do danas učestvovao je, kao uvodničar, izvjestilac i panelista, u brojnim međunarodnim konferencijama u organizaciji međunarodnih finansijskih institucija (Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Evropska centralna banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i druge) u zemlji i inostranstvu. Učesnik je Economic and Financial Dialogue between the European Union and the countries of the Western Balkans and Turkey, Brussels, (2016.-2022.) Uz studijske boravke i usavršavanje iz oblasti ekonomije u inostranstvu, u okviru edukativnih aktivnosti, pojavljivao se i kao predavač na većem broju seminara i simpozija iz oblasti menadžmenta, finansija, poslovnog planiranja, organizacije i malog biznisa.

Hanan Nanić radi za Al Jazeeru Balkans od 2018. Od decembra 2022. je producentica u odjelu Current Affairs, producira i vodi studijske emisije, intervjue i radi priče s terena. Prije toga radila je kao asistentica producenta u odjelu Vijesti – radeći na prijelomnim vijestima o globalnoj politici, što je uključivalo istraživanje, pisanje, nabavu i montažu video i grafičkog materijala. Živi u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Kao zaposlenica AJMN-a, Hanan od 2021. godine surađuje s Al Jazeera Balkans Festivalom dokumentarnog filma AJB DOC kao moderator sesija pitanja i odgovora i panela za raspravu s međunarodnim filmašima. Također je radila kao moderatorica konferencije za Economist i Color Media 2021., kao i Addiko Bank i Deloitte na njihovom projektu “Ženska mentorska mreža” 2022. Hanan ima dva magisterija – magistrirala međunarodne odnose na Sveučilištu Utrecht u Nizozemskoj i magistrirala politologiju na Sveučilištu u Zagrebu u Hrvatskoj. Prije nego što se pridružila Al Jazeeri, radila je kao novinska urednica i novinarka u Hrvatskoj, predavala je i vodila srednjoškolske i sveučilišne debate te radila na projektu sigurnosne edukacije u Amsterdamu, Nizozemska. Tijekom preddiplomskog studija nagrađena je Posebnom rektorovom nagradom za novinarski rad. Hanan tečno govori engleski i jezike balkanske regije, govori španjolski na srednjem nivou i arapski na razini A2. Latinski je učila sedam, a starogrčki pet godina.

Nj.E. Thomas Fitschen, ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Nj. E. dr Thomas Fitschen, rođen je 1959. u Oldenburgu, Njemačka. Po obrazovanju je pravnik, studirao je na Univerzitetu Kiel a doktorirao međunarodno pravo na Univerzitetu u Saarbrückenu. Pridružio se njemačkoj diplomatskoj službi 1990. godine. U periodu 1991. – 1993. službenik je u Odsjeku za međunarodno javno pravo, Ministarstva vanjskih poslova u Bonu. Od 1993. – 1996. referent je za socijalna pitanja i ljudska prava u Stalnoj misiji Njemačke pri UN u New Yorku. U periodu 1996. – 1999. konzul je i šef pravnog odjela u njemačkoj ambasadi u Manili na Filipinima gdje pokriva Palau, Savezne Države Mikronezije i Maršalska ostrva. U periodu 1999. – 2001. referent je u Odjeljenju za borbu protiv organiziranog kriminala i terorizma u Glavnom štabu Ministarstva vanjskih poslova u Berlinu gdje je 2001. – 2005. zamjenik šefa Radne grupe za globalna pitanja. Pravni je savjetnik i zamjenik šefa Političkog odjela Stalne misije Njemačke pri UN u New Yorku 2005. – 2008. U periodu 2008. – 2011. preuzima dužnost šefa Odsjeka za poslove Generalne skupštine UN-a i specijaliziranih agencija UN-a i zamjenik je šefa Radne grupe Ministarstva vanjskih poslova za promociju vladavine prava u Berlinu. U periodu 2011. – 2012. član je Ženevskog centra za sigurnosnu politiku. Godine 2012. - 2015. provodi kao ambasador i zamjenik stalnog predstavnika SR Njemačke pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi. U periodu 2015. – 2018. direktor je u Ujedinjenim nacijama za borbu protiv terorizma i međunarodnu cyber politiku, a 2018. – 2019. Specijalni predstavnik za cyber vanjsku politiku i cyber sigurnost. Ambasador je Njemačke u Komonveltu Australije i Republici Nauru 2019. – 2022. kada dolazi u Bosnu i Hercegovinu na poziciju ambasadora Njemačke. Član je Njemačkog društva za međunarodno pravo (DGIR) i Njemačkog udruženja Ujedinjenih nacija (DGVN). Oženjen je i otac dvoje djece.

Lada Buševac, šefica ureda IFC za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.
Lada Buševac je šefica ureda IFC-a za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru sa sjedištem u Sarajevu gdje predvodi tim od deset ljudi. Lada ima preko 20 godina iskustva u biznis konsaltingu i razvojnom finansiranju stečenog na globalnom nivou sa posebnim fokusom na investicionu klimu. Magistrirala je Evropske studije na zajedničkom programu Univerziteta u Bologni, Univerziteta u Sarajevu i Londonske škole ekonomije. Lada je obučeni pregovarač/medijator sa Harvardovog programa za pregovaranje, a takođe je stekla dalju specijalizaciju iz održivosti i cirkularne ekonomije na Cambridge Judge Business School. Godine 2012. Lada je dobila nagradu za izvanredno liderstvo od Međunarodnog udruženja za rješavanje konflikata sa sjedištem u SAD-u za doprinos promoviranju boljih praksi rješavanja sporova za firme širom svijeta. Udata i majka dva dječaka.

Richlove Mensah, regionalni direktor za trgovinu i investicije za Centralnu Evropu i Zapadni Balkan, Odjel za međunarodnu trgovinu (DIT) UK   Richlove Mensah je regionalni direktor Odjela za međunarodnu trgovinu i investicije u srednjoj i istočnoj Evropi. Sa sjedištem u Varšavi, on vodi i strateški usmjerava četrnaest timova širom regiona: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovačke i Slovenije. Prije nego što se pridružio DIT-u, radio je kao ekonomski savjetnik u Odjelu za transport Ujedinjenog Kraljevstva (DfT) gdje je bio odgovoran za postavljanje strateškog smjera analitičkog rada Odjela za međunarodnu trgovinu i investicije. Prije toga radio je u Foreign & Commonwealth Office-u (FCO) kao šef za globalnu ekonomiju i G7 Foreign Affairs sous Sherpa, gdje je bio direktno uključen u međunarodne pregovore G7. Prije nego što se pridružio FCO-u, radio je kao šef Jedinice za bolju regulativu DfT-a, gdje je imao potpunu odgovornost za procjenu kvaliteta regulatornog uticaja Odjela. Takođe je bio na dvije pozicije u Poslovnom odjelu Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući poziciju Trgovinskog ekonomiste. U ovom svojstvu predstavljao je Veliku Britaniju. Studirao je ekonomiju i politiku (BA) na Univerzitetu u Mančesteru i međunarodnu ekonomiju (MSc) na Univerzitetu Lunds u Švedskoj.

Amer Hadžikadić, član Uprave Sparkasse Bank BiH.
Amer Hadžikadić je član Uprave Sparkasse Bank BiH, a u njegovoj nadležnosti su Direkcija IT i Organizacije, Sektor operacija te Direkcija za sigurnost i upravljanje imovinom. Prethodno je bio na čelu IT kompanije Oracle u BiH te rukovodio IT odjelima u drugim renomiranim domaćim i stranim kompanijama. Obrazovao se u Sjedinjenim Američkim Državama na University of North Carolina at Charlotte, gdje je stekao i titulu magistra kompjuterskih nauka kao i diplomu inžinjera. Svoje dugogodišnje profesionalno iskustvo i znanje nesebično dijeli sa studentima na univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, gdje je još od 2007. godine angažiran kao predavač, ekspert iz IT industrije. Kod svojih kolega cijeni iskrenost i tolerantnost kao i kada ispoljavaju inicijativu i samostalnost, a smatra da je menadžer onoliko uspješan koliko su mu uspješne kolege sa kojima sarađuje.

Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banka   Samir Mustafić, Predsjednik Uprave ASA Banka posjeduje bogato  iskustvo u oblasti bankarstva i finansija gdje je kroz svoj dugogodišnji rad ostvario izuzetne poslovne rezultate. Kroz akvizicije koje je predvodio u proteklom periodu, ASA Banka postala je najveća domaća banka u BiH i značajno je učvrstila tržišnu poziciju. Uspješno je rukovodio procesima integracije i razvoja poslovanja, kao i značajnog jačanja tržišne pozicije ASA Banke u BiH.  Posljednjim poslovnim potezom pozicionirao je ASA Banku među TOP 3 najveće banke na tržištu BiH. Pored navedenog, obavljao je funkciju direktora ASA Leasing-a. Za predsjednika Uprave ASA Banka imenovan je u augustu 2016. godine, od kada Banka bilježi kontinuirani rast.   Samir Mustafić je stručnjak u oblasti bankarstva, investicija i tržišnih tokova, te je dobitnik više prestižnih priznanja za svoj rad. Član je Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na University of Applied Sciences u Frankfurtu, a zvanje Magistar ekonomskih nauka na University of Deleware - Ekonomski Fakultet Sarajevo. Trenutno pohađa doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.


 

 

 

Nj.E. Johann Sattler je šef Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini od 1. septembra 2019. godine. Diplomirao je i magistrirao političke nauke i slavenske jezike na Univerzitetu u Innsbrucku 1994. godine, te je završio postdiplomski studij iz naprednih međunarodnih studija na Diplomatskoj akademiji u Beču. Doktoriraro je političke nauke na Univerzitetu u Beču 2008. godine. Tokom prethodnog iskustva, te svog prethodnog mandata kao austrijski ambasador u Albaniji, ambasador Sattler se posebno fokusirao na zapadni Balkan. U Ministarstvu vanjskih poslova Austrije počeo je raditi 1996. godine, u Odjelu za ljudska prava. Promatračkoj misiji Europske zajednice se priključuje 1997. godine, u sklopu koje biva angažiran u Sarajevu i Tirani. U skorije vrijeme, radio je kao šef Odjela za Zapadni Balkan pri Direkciji za istočnu i jugoistočnu Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Austrije. U Albaniji je preuzeo ambasadorsku dužnost 2016. godine. Rođen je 1969. godine u Austriji. Pored maternjeg njemačkog jezika, ambasador Sattler tečno govori engleski i ruski, te poznaje bosanski/hrvatski/srpski i albanski.

Robert Čoban rođen je 27.07.1968. u Baču u Vojvodini, Republika Srbija. Srednju školu završio u Bačkoj Palanci, Pravni fakultet studirao u Novom Sadu. Od 1990. radi kao novinar - u početku kao novosadski dopisnik beogradskih "Večernjih novosti"; zagrebačke "Arene", sarajevskih "Naših dana". Sarađuje i u magazinima "Vreme" i "Stav". 1992. sa grupom studenata obnavlja izlaženje studentskog mesečnika "Index". Posle dva broja sledi smena celokupne redakcije i pokretanje "Nezavisnog index"-a koji će kasnije promeniti ime u "Svet" iz kojeg je nastala izdavačka kuća Color Press Grupa. Danas na čelu Color Press Grupe najvećeg izdavača magazina u regionu sa kompanijama u svih 6 republika - 84 magazina, 21 internet portal i preko 50 konferencija i festivala godišnje. U porfoliju kompanije nalaze se i brojni licencni naslovi: "The Economist", "Diplomacy & Commerce", "Hello!", "Brava Casa", "Gloria", "Story", "Grazia" i brojni drugi. Među konferencijama koje Color Press Grupa organizuje - nalaze se i: "Pro Femina", "Food Talk", "The Economist: Svet u...", "Digital", "Book Talk", "CSR Srbija", "Serbia Goes Green", "Teen Talk" i mnoge druge.Nj.E. Christine Toudic, ambasadorica Francuske u u Bosni i Hercegovini predala je akreditive vlastima Bosne i Hercegovine 17. novembra 2020. Rođena je 19. januara 1964. godine. Diplomirala je na Francuskom Institutu za političke studije i obavljala je više funkcija u Ministarstvu za vanjske poslove. Svoju diplomatsku karijeru započela je 1987. u Centralnoj upravi za srednju i istočnu Evropu da bi 1990. godine počela raditi u kabinetu državnog ministra spoljnih poslova. Godine 1993. prelazi u Službu za protokol i ceremonijal gdje ostaje do 1996. godine kada odlazi u Qvebek kao zamjenica generalnog konzula. Od 2000. je prva sekretarka a zatim druga savjetnica u Francuskoj ambasadi u Havani gdje ostaje do 2004. godine kada je imenovana za pomoćnicu zamjenika direktora za budžet i finansije u Centralnoj upravi. Na ovoj funkciji ostaje do 2008. U periodu april- juni 2007. radi kao revizorka u Diplomatskom institutu. Od 2008. do 2012. godine obavlja dužnost zamjenice direktora za državne i administrativne poslove (nekretnine i logistiku). Svoju diplomatsku karijeru nastavlja 2012. kao generalna konzulica u Madridu, zatim od 2016. kao ambasadorica Francuske u Crnoj Gori odakle u novembru 2020. dolazi u Sarajevo kao ambasadorica Francuske u BiH. Za svoje zasluge dobila je počasna odlikovanja Francuske, imenovana je Vitezom Reda Legije časti i Vitezom nacionalnog reda. Ambasadorica Toudic osim engleskog, španskog, ruskog i italijanskog jezika govori i BHS jezik.

Joan Hoey heads a team of analysts covering Europe, in the Economist Intelligence Unit's Country Analysis division. She is personally responsible for providing political and economic forecasts for a number of countries in the region, including the UK and Greece. Joan has long experience in sharing her country and specialist expertise with clients. She is an experienced speaker and media presenter. Joan is the editor of The Economist Intelligence Unit's flagship annual Democracy Index. She joined The EIU in 1995 after working as a freelance journalist covering the UK, Ireland and Eastern Europe. She has a first class BA in History from Sussex University. She speaks English and Serbo-Croat (intermediate).

Stephen Kinloch Pichat , zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH
Gospodin Stephen Kinloch Pichat je od oktobra 2021. godine zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini. Stephen Kinloch Pichat, francuski i britanski državljanin, pridružio se UNDP-u kroz Program razvoja liderstva 2001. godine. Tokom posljednjih 20 godina, prije nego što se pridružio timu UNDP-a u BiH, radio je na menadžerskim i liderskim funkcijama u UNDP-u u Angoli, Afganistanu, Darfuru, Somalilandu, Jemenu, Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji i Čadu. Takođe je pružao savjete o strateškom planiranju rezidentnim koordinatorima u Afganistanu i Haitiju. U sjedištima organizacija je koordinirao i podržavao odgovor u hitnim slučajevima, u UNV-ovoj jedinici za humanitarnu pomoć i Uredu za vezu u Ženevi (1995.-2000.) i u UNDP-ovom Odjelu za hitne slučajeve (2001.) i u Jedinici za odgovor na krize (2015.) u New Yorku.
 Između 1991. i 1994. godine Stephen je pokrivao događaje nakon hladnog rata za Evropsku kancelariju Japanske radiodifuzne korporacije (NHK) u Ženevi i radio je kao volonter UN-a u Kambodži (UNTAC), bivšoj SFR Jugoslaviji i Ruandi (UNHCR) i Somaliji (UNOSOM). Magistrirao je na Institutu za političke studije Grenoble, a doktorirao političke nauke na Diplomskom institutu za međunarodne studije u Ženevi.

Branimir Muidža, generalni direktor Heidelberg Materials grupacije u BiH i Hrvatskoj Branimir Muidža je generalni direktor Heidelberg Materials grupacije u BiH i Hrvatskoj, generalni direktor Tvornice cementa Kakanj, direktor TBG Beton i Dunav Drava Cement u Hrvatskoj te prokurist kompanije TBG BH. Menadžment edukaciju stjecao je na Harvard – Boston, Business School St. Gallen – London, Management Center Europe – Bruxelles i Barcelona a u okviru HeidelbergCement-a kroz Senior Management Development Program u organizaciji INSEAD – Pariz, DUKE Corporate Education – Frankfurt. Predsjednik je Vijeća stranih investitora BiH od 2011., predsjednik Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta Sarajevo, član UO Udruženja za unapređenje njemačko-bosanskohercegovačkih privrednih odnosa – AHK', te član UO Privredne komore Zeničko- dobojskog kantona.

Paul Cronin, generalni direktor kompanije Adriatic Metals PLC Paul Cronin posjeduje jedinstveno iskustvo u investicijskom bankarstvu, trading-u i upravljanju fondovima u sektoru prirodnih resursa, sa posebnim znanjem i vještinama u segmentu pokretanja poslova u srednjoj i istočnoj Evropi. Ovaj vrhunski stručnjak je bio suosnivač Adriatic Metals kompanije 2017. godine, te je ovu kompaniju kao Direktor društva uspješno vodio kroz razvojni put od istraživanja, preko izdavanja dozvola i finansiranja do same izgradnje. Paul je svoje boravište promijenio prije 5 godina te se doselio u Sarajevo, grad u blizini poslovanja kompanije Adriatic Metals, kako bi osigurao brzu implementaciju projekta. Svoje prve poslovne korake je započeo u odjelu za srednju i istočnu Europu u kompaniji Philip Morris International, prije nego što se vratio u Australiju kako bi završio magisterij. Svoju karijeru nastavlja na poziciji direktora u Constellation Commodities Group i potpredsjednika renomiranog fonda RMB Resources. Većinu svoje bogate poslovne karijere je proveo u Evropi gradeći uspješne sprovedbe strategija s ciljem evropske diverzifikacije rudarskih kompanija.

Ahmet Egrlić, rođen 1971. godine, nastanjen je u Ključu, Bosna i Hercegovina. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Tokom dogogodišnje uspješne karijere obnašao je rukovodeće funkcije u nekoliko različitih institucija među kojima je Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida u Vladi Unsko-sanskog Kantona, te Javno preduzeće “UKUS” i Javno komunalno preduzeće “RAD” Ključ. U mandatnom periodu 2014.-2018. g. Egrlić je bio zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog Kantona. U junu 2013. godine, gospodin Egrlić je izabran za predsjednika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Na izborima održanim u junu 2018. godine reizabran je na funkciju predsjednika za mandatni period 2018.-2022., a povjerenje privrednika ukazano mu je i na izborima održanim u maju 2022. godine kada je ponovo izabran za predsjednika za mandatni period 2022.-2026. Od 2017.godine član je Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, te je dva mandata bio član Upravnog odbora Eurokomore. Obnašajući navedene funkcije, g. Egrlić je stekao zavidno iskustvo kada je u pitanju unapređenje regionalne saradnje i ekonomskih prilika, te je dao značajan doprinos jačanju imidža Bosne i Hercegovine. Oženjen je i otac je četvoro djece.

 Nj.E. Julian Reilly
, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini
Nj.E. ambasador Julian Reilly donedavno je bio specijalni izaslanik Ujedinjenog Kraljevstva za Rog Afrike i Crveno more, a tokom svoje karijere je intenzivno radio u Istočnoj Africi i na Srednjem Istoku, sa fokusom na sigurnost, stabilnost i prosperitet. U periodu 2013-2014. godine bio je zamjenik šefa misije i direktor Odjela za trgovinu i investicije (UKTI) Britanske ambasade u Rijadu, Saudijska Arabija. Prethodno je radio na pitanjima Zapadnog Balkana kao zamjenik šefa Odjela za Zapadni Balkan i proširenje EU, 2010-2013. godine. Prije toga, proveo je četiri godine na poziciji šefa Političkog odjela u Moskvi. Ministarstvu inostranih poslova Ujedinjenog Kraljevstva pridružio se nakon završenog Univerziteta u Edinburgu, gdje je studirao književnost i istoriju umjetnosti. Oženjen je i sa suprugom nastavlja pratiti muziku i umjetnost, te uživati u planinama i morima.

Nj.E. Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP u Bosni i Hercegovini Nj.E. Steliana Nedera je imenovana na dužnost rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini u maju 2019. godine. Prije svog angažmana u BiH, gospođa Nedera je radila kao zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u Srbiji (od 2014. do 2019. godine), na Kosovu* (od 2011. do 2014. godine), i u Kazahstanu (od 2007. do 2011. godine). Timu UNDP-a se pridružila 2004. godine kao pomoćnica rezidentnog predstavnika UNDP-a u Moldaviji. Prije karijere u UNDP-u, gospođa Nedera je od 2000. do 2004. godine rukovodila lokalnom kancelarijom DFID-a (Agencija Velike Britanije za međunarodni razvoj) u Moldaviji, a takođe je od 1996. do 1999. godine bila angažovana u privatnim fondacijama za razvoj civilnog društva i medija. Gospođa Nedera je stekla master diplomu iz razvojnog menadžmenta i trenutno pohađa master studije iz globalne diplomatije. Gospođa Nedera je diplomirana pravnica. *Sve reference na Kosovo su u skladu sa Rezolucijom 1244 (1999) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Jelena Ristić, direktorica za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u kompaniji Mastercard
Jelena Ristić je direktorica kompanije Mastercard za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, tehnološkog lidera u bezgotoviskim transakcijama. Jelena je odgovorna za razvoj i sprovođenje lokalnih strategija na ovim tržištima i održavanje čvrstih partnerstava sa ključnim klijentima u privatnom i javnom sektoru. Od dolaska na tu poziciju, 2009. godine, Jelena kontinuirano razvija i implementira inovativne metode za digitalna plaćanja obezbjeđujući da uvijek budu brza, sigurna i bezbjedna. Svoju poslovnu reputaciju izgradila je na ostvarenim rezultatima, fer i dobrim odnosima, razvijajući javno - privatna partnerstva koja olakšavaju svakodnevnicu građana. Jelena je i potpresjednica Saveza za fer konkurenciju NALED-a i članica Savjetodavnog odbora Rome Business School. Diplomirani je ekonomista a u kompaniju Mastercard je došla iz bankarskog sektora.

Nj.E. Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Nj.E.Johanna Strömquist je ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini od 2019. godine. Pridružila se švedskom Ministarstvu vanjskih poslova 1999. godine. Njena karijera bila je fokusirana na sigurnosnu politiku, izgradnju države, proširenje EU, prevenciju i rješavanje sukoba, održavanje mira i izgradnju mira. Radila je za EU i UN kako u sjedištima u Briselu i New Yorku, tako i na terenu na Zapadnom Balkanu. Njena diplomatska karijera u švedskom ministarstvu vanjskih poslova uključuje poslove zamjenika šefa misije u Jerusalimu i ureda ministra vanjskih poslova u Štokholmu.Faruk Hadžić, dekan Fakulteta za ekonomiju Univerziteta SSST u Sarajevu, makroekonomski analitičar i konsultant
Dr. Faruk Hadžić je dekan na Fakultetu za ekonomiju Univerziteta SSST u Sarajevu, makroekonomski analitičar i konsultant. Za uspjeh tokom studija dobio je jednu zlatnu i dvije srebrne plakete sa Univerziteta u Tuzli. Autor je više naučnih radova, studija, analiza i dokumenata za domaće i međunarodne institucije. Zanimaju ga istraživačke teme poput makroekonomije, ekonomske politike, međunarodne ekonomije i data analyticsa. Član je Svjetske ekonomske asocijacije i Post-Kenzijanskog ekonomskog udruženja.

Amir Softić, predsjednik Uprave Sparkasse Bank BiH Dr. sci Amir Softić, je CEO, CRO i CFO u Sparkasse Bank BiH sa više od 20 godina iskustva u bankarskom sektoru. Njegov profesionalni put obuhvata značajno radno iskustvo na upravljačkim pozicijama u bankarstvu, primarno u segmentu upravljanja rizicima. Tokom svoje karijere bio je zadužen za implementaciju sveobuhvatnog programa sanacije rizika i novih bankarskih regulativa. Amir Softić je jedan od osnivača i bio je višegodišnji predsjednik Udruženja profesionalnih risk menadžera BiH. Gostujući je predavač na Bankarskoj akademiji na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu te predavač, ekspert iz industrije na Sarajevo School of Science and Technology (SSST). Autor i koautor je više naučnih i stručnih radova, objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Doktorirao je 2021. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu sa temom: EU regulatorni bankarski sistem i poslovni ciklus u BiH. Posjeduje značajne kompetencije vezane za izradu poslovnih planova i obavljanje due diligencea, upravljanje rizicima realizacije investicionih projekata, konsalting kod restruktuiranja, te razvoj modela i alata za donošenje odluka u procesu kreditiranja.

Gilles Rebattet, šef Sekcije Operacija za ekonomski razvoj, infrastrukturu I prirodne resurse u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Prvi Savjetnik gosp. Gilles Rebattet, je šef Sekcije Operacija za ekonomski razvoj, infrastrukturu I prirodne resurse u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini od 1. septembra 2019. godine. Diplomirani je inženjer građevinarstva sa specijalizacijom za urbanizam i prostorni razvoj. Tokom svog tridesetogodisnjeg iskustva kao zvaničnik EU u Briselu, Egiptu, Rusiji i zemljama subsaharske Afrike, te svog trenutnog iskustva u Bosni i Hercegovini, gospodin Rebattet se posebno fokusirao na energiju, privatni sektor i održivi razvoj. U mnogim prilikama bio je uključen u analizu sektorske politike i politicki dijalog sa drzavnim vlastima.Od 1987. do 1993. godine radio je u francuskom Ministarstvu saobraćaja, stanovanja i urbanizma kao šef jedinice „Izgradnja javnih zgrada“ (Lille, Francuska), a zatim kao šef Jedinice „Urbano planiranje i prostorni razvoj“ (Pau, Francuska) . Godine 1993. pridružio se Evropskoj komisiji kao tehnički savjetnik i vršilac dužnosti šefa Delegacije Evropske komisije u Gabonu. Nedavno je bio šef kooperacije Delegacije Evropske komisije u Senegalu i šef odsjeka „Održivi razvoj i infrastruktura“ u Delegaciji Evropske komisije u Kongu Brazavilu.Petar Ćorluka, predsjednik Uprave društva Violeta, vlasnik i osnivač Petar Ćorluka je rođen 1958. Predsjednik je Uprave društva Violeta d.o.o., vlasnik i osnivač. Završio je pravo na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Poseban interes pokazuje za ulaganja u inovativne tehnologije u proizvodnji, ulaganja u brend, društveno odgovorno poslovanje i edukaciju zaposlenika. Godine 1990. kreće u privatno poduzetništvo te pokreće privatni biznis osnivanjem prve komercijalne tvrtke. U periodu 1990. - 2002. potpisao je ugovore o distribuciji proizvoda za BiH sa Ferrero, Barilla, BMI, PIK i mnogih drugih. Realizira otvaranje prve maloprodaje sa bar kod kasama u BiH-Gorica kao i otvaranje prvog Shopping centra u BiH u Tomislavgradu. Godine 2002. razvija nove smjernice u poslovanju prema proizvodnji higijenskih proizvoda i gradi inovativni brend Violeta. Za kratko vrijeme izdvaja se od konkurencije i tako dječje pelene, higijenski ulošci, vlažne maramice, toaletni papir, kuhinjske salvete sa oznakom Violete postaju najprodavaniji bosanskohercegovački brend. Godine 2011. otvara tvornicu u Sv. Heleni pored Zagreba i ispostavu u Ljubljani, Slovenija. U 2015. godini pokrenuo je novu tvornicu na Dubravi u Grudama koja je na tržište lansirala tekuće deterdžente i omekšivače. Iste godine investira u novu japansku tehnologiju za proizvodnju pelena, prvu tog tipa u Europi, koristeći Air Dry tehnologiju i mogućnost proizvodnje i do 800 pelena u minuti. Kompanija Violeta danas je regionalni lider u proizvodnji higijenskih proizvoda. U 2022. godini otvara tvornicu Lasta u Čapljini koja je opremljena vrhunskom tehnologijom za proizvodnju keksa, vafla i čajnih peciva. Iste godine realizira i kupovinu kompanije Schmid u Austriji. U svojim kompanijama upošljava preko 1.300 uposlenika. Osim proizvodnje Violeta grupacija je usmjerena na maloprodaju, distribuciju, Dom za starije i nemoćne, Montessori vrtić, hotelijerstvo i ugostiteljstvo.